منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در جریان سفر به بندرامام خمینی(ره) عنوان کرد:

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حاشیه بازدیدش از پروژه‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی مجتمع بندری امام خمینی(ره) اظهار داشت...